HVORFOR VI LÆSER NEUTZSKY-WULFF - LÆSERVINKLER PÅ FORFATTERSKABET
06-04-2017 af Erwin Neutzsky-Wulff

Der er mange grunde til at læse Erwin Neutzsky-Wulff. Vores læsere beskriver, hvorfor de læser forfatterskabet, og hvordan de bruger det. Læs med og se, hvor forskelligt det kan gøres.

 

Du skal være mere end velkommen til at sende os din egen beskrivelse. Læs evt. artikeloplægget "Veje ind i forfatterskabet" først. Skriv til os på kontakt@enwforlag.dk.

books-2158737_1920.jpg

 

LÆSERVINKLER PÅ FORFATTERSKABET

 

"Da jeg skulle vælge universitetsstudium, havde jeg store kvaler, for jeg interesserede mig lige meget for kunst, musik, religion, medicin, fysik og biologi. Ikke overraskende fandt jeg, at mit molekylærbiologistudium indsnævrede mit verdensbillede mere, end jeg brød mig om, og jeg længtes efter et større og mere kreativt verdensbillede.

 

Jeg så et opslag på universitetet, som annoncerede et ENW-foredrag, og formuleringerne slog mig som noget helt andet end det okkulte ævl, jeg havde læst i gymnasietiden og forkastet. Det, at ENW rodfæstede sin religionsteori i bl.a. neurologien og fysikken var det, der gjorde, at jeg tog forfatterskabet til mig, og det har siden været en stor kilde til inspiration og har leveret unikke perspektiver på en lang række emner."

 

Camilla, molekylærbiolog og kunstner

books-1204029_1920-beskaaret1.jpg

"Jeg er vokset op i en familie hørende til pinsebevægelsen (jfr. den bibelske beretning om pinseunderet), men blev som 3-4 årig placeret i det lokale bibliotek, fordi mine forældre lige skulle ordne nogen ting, og min far kendte bibliotekaren, som venligt viste os, hvor tegneserier og billedbøger var. Inden jeg blev 13 år, havde jeg sneget mig ud i voksenafdelingen og læst de fleste af bøgerne om fysik, astronomi, teknik, filosofi, medicin, kemi, lidt historie, men især computerbøgerne, hvor Erwin Neutzsky-Wulff havde skrevet de bedste.

 

Jeg opdagede til min overraskelse, at han havde skrevet et par større bøger i religionsafsnittet. Jeg forstod næsten intet af dem, dog nok til at indse, at det var vigtigt i forhold til min samlede verdensopfattelse. Langsomt begyndte jeg at forstå. De præsenterede en verdensmodel, som er den eneste, der kunne få al min naturvidenskabelige baggrund til at hænge sammen med min religiøse baggrund, ja ikke kun det, også politik, samfund og idéhistorie på en måde, jeg aldrig har fået knyttet sammen før eller side. De kastede også lidt lys over nogen obskure barndomsoplevelser.

 

Senere opdagede jeg, hvordan de skønlitterære bøger komplementerede de faglige, og nu om dage læser jeg dem begge, fordi de hænger så tæt sammen, men finder afgjort den største glæde i de skønlitterære."

 

Dennis, systemudvikler og -designer

books-1204029_1920-beskaaret2.jpg

"Jeg begyndte at læse Erwin Neutzsky-Wulffs forfatterskab i gymnasiet. Jeg blev hurtigt bjergtaget af bøgerne, som viste mig, at verden stadig er ung og uudforsket, altid længselsfuldt ventende, og jeg lærte, at grænserne for min virkelighed hele tiden kan flyttes. Der er altid et nyt landskab bag næste bakketop.

 

Jeg voksede til i forfatterskabet, og det er forundrende at se, hvordan det vedbliver med at være en uudtømmelig kilde til nye erkendelser. Der er hele tiden nye knopskydninger på min verden, som med flid og omhu kan få lov at vokse sig til, og som ofte næres af forfatterskabets formidlende ånd.

 

Forfatterskabet er eminent til at sammenfatte essensen af et område, og vise en stierne videre ud, som man kan følge. Mere end noget er forfatterskabet et erkendelsesmæssigt redskab, der lader en forstå, at verden hele tiden kun er så stor som ens konceptualisation, men at denne konceptualisation altid kan udvides, og endvidere at det også er muligt at inddrage det, som ligger bag konceptualiseringen."

 

Jesper, 35 år, læge

books-1204029_1920-beskaaret3.jpg

"I skønlitteraturen bliver jeg trukket ind i den ”erwinske verden”, og det får skellet mellem skønlitteraturens og hverdagens verden til at flimre og smelte sammen. Jeg oplever både i bøgerne og i min hverdag kærlighed som grundlaget for væren.

 

Dog er faglitteraturen grundlaget for at forstå skønlitteraturen og omvendt, hvorfor begge dele efter min mening bør læses. Faglitteraturen benytter jeg som et springbræt til at forstå de forskellige teorier/modeller, der prøver at beskrive verden og dens ophav fra forskellige vinkler. Dette giver læseren en modelfrihed og forhindrer, at man blander dem sammen. Jeg ynder derfor at veksle mellem skønlitteratur og faglitteratur, idet de supplerer hinanden.

 

Jeg oplever, at min verden bliver større og større, jo mere jeg læser. Man bliver aldrig færdig med Erwins bøger, og hver gang man tror, man har forstået noget, dukker der noget nyt op, som sætter det hele i et helt nyt lys, og så har man alligevel overhovedet ikke forstået det til bunds. Det er derfor for mig en uendelig guldgrube af viden og oplevelser, jeg aldrig bliver færdig med."

 

Freja, læge

books-2007660_1280-beskaaret1.jpg

"Da jeg en dag helt tilfældigt fik stukket et eksemplar af Faklen i hånden, hvori et besynderligt foredrag med titlen "Det uvante i at villes", skrevet af netop Erwin Neutzsky-Wulff, var bragt, var det første gang, jeg for alvor stødte ind i noget som på en gang foruroligede og fascinerede mig, fordi det ikke umiddelbart lod sig afkode med de kognitive nøgler, jeg indtil da havde samlet mig. Jeg havde fået en uafviselig og uimodståelig gåde stukket i hænderne, hvilket blev begyndelsen på min ganske ulineære vej, dybere og dybere ind i Neutzsky-Wulffs forfatterskab.

 

En ting, som har gjort stort indtryk på mig, er den etik, som i passager gennembryder den øvrige fremstilling, både i de skøn- og faglitterære værker. Jeg kan huske, hvordan visse passager har fremkaldt en dyb skælven i mit indre, som en tiger, der efter en uendelig vintersøvn omsider atter vågner for at gennembryde det islag, den har været begravet under, og med stive, forfrosne lemmer afryste den sidste rest af sne. Ordene om det ædle i mennesket, om selvforglemmelse og selvopofrelse, noget som alt for let kommer til at lyde letkøbt og banalt i referat, har, således som de findes i bøgerne, lysende af poetisk kraft, ofte kaldt tårerne frem i mine øjne.

 

En anden ting, jeg vil nævne, er, hvordan epistemologien i forfatterskabet kan have en inspirerende og forløsende virkning i forbindelse med kunst og kreativitet. Jeg har i den forbindelse bemærket, hvordan evnen til bevidst at suspendere ens vanetænkning, præget af kausalitet og dualisme, som denne jo er, både kan være forfriskende for "nyderen" af et kunstværk, såvel som frugtbar i forbindelse med kunstnerisk skaben og udfoldelse (på amatørniveau).

 

Til sidst vil jeg nævne, hvilken fantastisk oplevelse, det er, når man pludselig opdager, at man af værket, i ens tankeflugt, er blevet bragt op i en højde, man på forhånd Ingen forestilling havde om, for dog til stadighed at mærke en skygge hvile på sig, ikke truende, men respektindgydende og ikke mindst betryggende. Denne skygge kastes af forfatterens brede vingefang, som altid befinder sig over en som et tag og læ i selv de fjerneste egne og luftlag."

 

Troels, musiker

books-2007660_1280-beskaaret2.jpg

Jeg hørte om Erwins forfatterskab gennem en ven, men jeg havde for travlt med at forstå virkeligheden og mit universitetsstudium til, at jeg magtede at sætte mig ind i det. Men da jeg skrev speciale, læste jeg Erwin sideløbende og han blev noget af en åbenbaring for mig.

 

Jeg har altid beskæftiget med ontologiske spørgsmål på den store klinge, hvilket har været svært at komme igennem med i den nihilistiske postmodernistiske klokke, vi render rundt i. Derudover har jeg altid følt mig draget af den naturvidenskabelige verden, men fandt aldrig nogen, som kunne redegøre for den pædagogisk nok til, at jeg fattede noget af det.

 

Her er Erwin unik; han formår at redegøre for kvantemekanikken og neurologien på mesterlig vis – og ikke nok med det, så tager han sig tiden til at få styr på de filosofiske implikationer, som den moderne videnskab bringer med sig. Han forholder sig til videnskabens erfaringer og kommer med bud på, hvordan disse kan forstås i et større perspektiv.

 

Erwin affortryller først verden for derefter at fortrylle den igen. Det demonstreres hvordan de fleste lever deres liv på misforståelser for herefter at åbne døren til en ny form for etik. Her er altså inspiration at hente til et værdigt levet liv. Alt dette med inspiration fra hvordan tidligere artsfæller har forholdt sig til livet.

 

Jakob, folkeskolelærer

books-2007660_1280-beskaaret3.jpg

Måske skulle jeg aldrig være begyndt at læse Neutzsky-Wulff. Et forfatterskab der leverer så effektive nøgler til eksistensens dybere lag, vil nemlig uvægerligt forvandle den læser der søger til bunds i det. Bøgerne kiler sig ind i læserens hjerne, og åbner op for hvad der ligger i dvale dybt inde, eller i forvejen kæmper for at komme ud. Sker dette, er der derefter ingen vej tilbage. Med erkendelserne, og mødet med de overnaturlige væsener, følger en ansvarsfølelse man ikke kan slippe helskindet fra at negligere. Men, lystrer man den derimod, kan rigtig mange døre åbnes for een.


Jeg er klar over, at der er andre måder at gå til forfatterskabet på, der ikke indebærer de samme konsekvenser. Blandt andet kan forskere og akademikere have gavn af det. Allerede de tidlige faglitterære værker indeholdt kapitler der fokuserede på forskellige videnskabelige discipliner, og bød på banebrydende betragtninger inden for f.eks. neurologi, teoretisk fysik m.m., som forskere først for nyligt er begyndt at pille forsigtigt ved.


Siden jeg læste min første Neutzsky-Wulff bog for 32 år siden, har jeg ikke stødt på noget andet der bare tilnærmelsesvis har kunne levere de nøgler, der er påkrævet for at det moderne menneske kan forstå og opleve virkelighed på samme præmisser som vores religiøse forfadere, uden at støde ind i en mur. Derfor er forfatterskabet, i mine øjne, først og fremmest stilet til dem der har en brændende længsel efter at gå denne vej, og i den egenskab er det klart det bedste værktøj man kan få fingrene i.


Troels L, musiker 

books-2007660_1280-beskaaret2.jpg

Jeg gik i gang med forfatterskabet som naiv 14-årig, efter at være faldet over Magi på bibliotekshylden under nr. 14,1 – det okkulte. New age-halløjet blev lagt på hylden derefter og erstattet af diverse eventyr og mytologi som supplerende læsning – og siden hen også naturvidenskab i forskellige afskygninger.

 

Jeg blev hurtigt afhængig af sproget og lix-tallet i forfatterskabet, der sammen med teoribygningerne giver konstant udfordring og en tilsyneladende endeløs række af ’Aha!’-oplevelser foruden en umådeligt effektiv model til at forstå imponerende mange facetter af Verden.

 

Så 25+ år senere hænger jeg stadig på og genlæser gamle kendinge fra tid til anden, mens jeg venter på mit næste fix.

 

Sessan, sygeplejerske

books-2007660_1280-beskaaret4.jpg

Den næste beskrivelse må meget gerne være din!

 

Send os en mail på kontakt@enwforlag.dk.

books-1655783_1280.jpg


⊕ BESTILLING

Du kan bestille de titler, vi har på lager, via vores bestillingsformular.

 

Bestillingsformularen ligger under menupunktet "Bestilling" i den vandrette menubjælke.

 

bogrygge-lagertitler-tilskaaret2.jpg

 

Se en samlet oversigt over de titler, forlaget har på lager, under "Udgivelser".

⊕ OM FORLAGET

FORLAGET
ERWIN NEUTZSKY-WULFF

 

I 2010 gik mit forlag gennem tredive år, Borgen, ned, og det var ikke nogen enkeltstående begivenhed. Det var det sidste træ i skoven, der faldt, som Information dengang skrev.

 

Det betød så, at JACK THE RIPPER udkom på Ole Sohns Forlag, som min skattede redaktør var flyttet til. Den solgte da også i et par oplag.

 

På det tidspunkt havde jeg imidlertid allerede udgivet BIBELEN på eget forlag. Jeg havde ikke engang ventet på de 150.000 fra Kulturministeriet, som ellers har været en fast indkomst.

 

Tiderne har forandret sig. Ud fra en vurdering af den økonomiske situation har man besluttet, at litteraturen er en af de ting, der må falde, hvis den ikke kan stå.

 

Og det har den aldrig kunnet. Den har udelukkende overlevet i kraft af de faste bogprisers beskyttelsestold og ved, at man har holdt forfatterne i live ved arbejdslegaternes kunstige åndedræt.

 

Naturligvis vil kioskforlag som Gyldendal fortsat blive holdt i et jerngreb af deres aktionærer, og dagbladene fortsætte med at skrive pænt om deres annoncører, men skilsmissen mellem litteraturen og bogbranchen er endelig. Hvad sker der så?

 

Der sker det, at de forfattere, der har et publikum, udgiver sig selv. Det er ikke så slemt, som det lyder – BIBELEN indbragte mig en kvart million, nok til, at jeg kunne købe mig ro til at skrive den næste, og så fremdeles.

 

Erwin Neutzsky-Wulff

⊕ NYT PÅ SIDEN!

03-04-24

April-tilbud - se forsiden!

27-03-24

Påsketema på Facebook.

 

⊕ UDGIVELSER

INDEKS TIL GRIMOIRE (2023)

GRIMOIRE (2022)

HORROR 2 (2021)

HISTORIER (2021)

Af Christian Birchs efterladte papirer (2020)

ADFÆRD (2019)

LIV (2019)

MØDE (2018)

TEORIEN OM ALTING (2017)

DRØM (2016)

HITLER (2015)

RELIGION (2015)

ROMAN (2014)

HORROR (2013) 

DANMARK (2012)

BIBELEN (2011)

9999 (2010)

HJERNEN (2006)

DET OVERNATURLIGE (2004)

RUM (2001)

 

⊕ INFOMAIL

Vi sender en mail rundt, når der er nyt om enten nye udgivelser eller arrangementer som foredrag, oplæsning o.lign.

 

Hvis du gerne vil på listen over læsere, der får sådanne lejlighedsvise nyheder, kan du sende en mail til os på: kontakt@enwforlag.dk.