UDDRAG AF TOA: VERDENSBILLEDER
04-05-2017 af Erwin Neutzsky-Wulff

Den menneskelige hjerne er beregnet til at reagere på forandringer. Det er i sidste ende det, der ”makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of”.

 

Vi føler måske en ubestemt uro, men er ude af stand til at se, hvordan det kan være anderledes. Det er et af problemerne med vores besynderligt bagvendte historieskrivning, at vi presser vore egne vurderinger ned over vore forfædre.

 

Fortidens slaver må have drømt om frihed, ligesom kassedamen i Brugsen ser frem til den kommunistiske revolution. Dette sludder kan så igen bruges til at afstive myten om den ”historiske udvikling”, menneskets gradvise befrielse, som dog naturligvis hænger sammen med dets gradvise erkendelse.

 

At vores eget verdensbillede ville forekomme en ægypter lige så begrænset, som hans osteklokkeunivers forekommer os, strejfer os ikke, men ikke desto mindre er det sådan. Vi lever ikke i en eller anden form for ”virkelig”, værdifri verden, men derimod i en fiktion, en omhyggeligt opretholdt syntetisk virkelighed med udspring i kristen og liberalistisk fundamentalisme, som vi er ude af stand til at træde det nødvendige skridt tilbage fra for at kunne se det udefra.

chile-house-1115590_1280.jpg

I denne primitive verdensopfattelse er jeget enerådende i et legeme blandt legemer i en præeksisterende ydre verden. Det er en død verden, eftersom mennesket ingen del har i frembringelsen af den.

 

I denne verden af ”ressourcer” bliver det selv uundgåeligt en ressource, og målet med ”udviklingen” at udnytte disse ressourcer bedst muligt. Det er med andre ord et anarki forklædt som et klassesamfund med tre klasser, udbytterne, de udbyttede og de unyttige.

 

Et menneske har kun handelsværdi. Denne værdi afhænger så igen af forventningen om udbytte, som følgelig skrues op til bristepunktet.

 

Når den brister, får vi en depression, som intet har at gøre med det faktiske høstudbytte. Troen på de økonomiske kræfters realitet er med andre ord den overtro, der gør vores ”kultur” til en blindgydecivilisation.

 

Kultur i gåseøjne givetvis, eftersom vi hverken har religion eller kunst. Religionen er ligesom videnskaben stivnet til en metafysik, der ikke tillader nogen erfaring, der strider mod dens dogmatik.

 

Ganske tilsvarende er kunsten, hvis opgave, som vi har set, er at bistå den kognitive frembringelse af verden, blevet rent imitativ. Når verden er der i forvejen, kan kunsten jo kun beskrive den, resulterende i nazismens ”realistiske” kitsch.

 

Det vigtigste dogme er ”friheden”, det vil sige den økonomiske frihed, der af en eller anden grund ikke når ned til den enlige mor på kontanthjælp (som da også har vist sig som en yderst ringe ressource). Ikke desto mindre er hun med til at bestemme ved stemmeurnen, efter at den kapitalejede presse har overbevist hende om nødvendigheden af at opretholde et strengt etpartisystem – folk, der taler om social retfærdighed, er trods alt kun ude på at tage hendes frihed fra hende.

 

Vi er under belejring af sådanne mennesker, der hader vores frihed, og derfor er vi beklageligvis nødt til at dræbe kvinder og børn i hundredtusindvis. Heldigvis tager de også af og til livet af en snes restaurationsgæster, så vi kan se, hvad slags mennesker de er!

 

Liberalisme under pres bliver nu engang til fascisme og nazisme, hadet til undertrykkerne vendes mod de undertrykte. Vi ser frygten i den ansvarsløse økonomiske overklasses maskinpistolbevæbnede livvagters øjne – fjenden, den verden, den har gjort til fjende, er ad portas!

 

Men er samfundet da ikke nødt til i imitation af ”naturen” at bygge på had, som socialdarwinisterne lærer os? Svaret er, at dette er bondefilosofi, trangen til at flytte skellet ind på naboens mark.

 

TEORIEN OM ALTING, s. 65

egyptian-1822015_1280.jpg


⊕ BESTILLING

Du kan bestille de titler, vi har på lager, via vores bestillingsformular.

 

Bestillingsformularen ligger under menupunktet "Bestilling" i den vandrette menubjælke.

 

bogrygge-lagertitler-tilskaaret2.jpg

 

Se en samlet oversigt over de titler, forlaget har på lager, under "Udgivelser".

⊕ OM FORLAGET

FORLAGET
ERWIN NEUTZSKY-WULFF

 

I 2010 gik mit forlag gennem tredive år, Borgen, ned, og det var ikke nogen enkeltstående begivenhed. Det var det sidste træ i skoven, der faldt, som Information dengang skrev.

 

Det betød så, at JACK THE RIPPER udkom på Ole Sohns Forlag, som min skattede redaktør var flyttet til. Den solgte da også i et par oplag.

 

På det tidspunkt havde jeg imidlertid allerede udgivet BIBELEN på eget forlag. Jeg havde ikke engang ventet på de 150.000 fra Kulturministeriet, som ellers har været en fast indkomst.

 

Tiderne har forandret sig. Ud fra en vurdering af den økonomiske situation har man besluttet, at litteraturen er en af de ting, der må falde, hvis den ikke kan stå.

 

Og det har den aldrig kunnet. Den har udelukkende overlevet i kraft af de faste bogprisers beskyttelsestold og ved, at man har holdt forfatterne i live ved arbejdslegaternes kunstige åndedræt.

 

Naturligvis vil kioskforlag som Gyldendal fortsat blive holdt i et jerngreb af deres aktionærer, og dagbladene fortsætte med at skrive pænt om deres annoncører, men skilsmissen mellem litteraturen og bogbranchen er endelig. Hvad sker der så?

 

Der sker det, at de forfattere, der har et publikum, udgiver sig selv. Det er ikke så slemt, som det lyder – BIBELEN indbragte mig en kvart million, nok til, at jeg kunne købe mig ro til at skrive den næste, og så fremdeles.

 

Erwin Neutzsky-Wulff

⊕ NYT PÅ SIDEN!

03-04-24

April-tilbud - se forsiden!

27-03-24

Påsketema på Facebook.

 

⊕ UDGIVELSER

INDEKS TIL GRIMOIRE (2023)

GRIMOIRE (2022)

HORROR 2 (2021)

HISTORIER (2021)

Af Christian Birchs efterladte papirer (2020)

ADFÆRD (2019)

LIV (2019)

MØDE (2018)

TEORIEN OM ALTING (2017)

DRØM (2016)

HITLER (2015)

RELIGION (2015)

ROMAN (2014)

HORROR (2013) 

DANMARK (2012)

BIBELEN (2011)

9999 (2010)

HJERNEN (2006)

DET OVERNATURLIGE (2004)

RUM (2001)

 

⊕ INFOMAIL

Vi sender en mail rundt, når der er nyt om enten nye udgivelser eller arrangementer som foredrag, oplæsning o.lign.

 

Hvis du gerne vil på listen over læsere, der får sådanne lejlighedsvise nyheder, kan du sende en mail til os på: kontakt@enwforlag.dk.