HVAD ER VIRKELIGHED?
27-07-2017 af Erwin Neutzsky-Wulff

Hvad er VIRKELIGHED? Virkelighed er de begreber og forestillinger, der behersker en befolkning.

 

Vores virkelighed er LIBERALISTISK. Dens ideer stammer fra den borgerlige revolution, i deres oprindelige formulering frihed, lighed og broderskab.

 

Hvad ligger der bag disse betegnelser? Med FRIHED menes den økonomiske magts befrielse fra den politiske.

 

Med LIGHED menes ophævelsen af skellet mellem den klasse, der repræsenterede den politiske magt (adel og gejstlighed), og den, der repræsenterede den økonomiske (borgerskabet). Med BRODERSKAB menes borgerskabets klassebevidsthed.

 

Den vigtigste konsekvens af den borgerlige revolution var proletariseringen af bønderne, hvilket førte til stigende social ulighed. Dette rimede naturligvis dårligt med lighed og broderskab, hvorfor den hellige borgerlige treenighed blev omformuleret til frihed, fremskridt og folkestyre.

montalcino-195003_1280.jpg

FREMSKRIDT erstatter kirkens løfte om en hinsidig belønning. Derved opstår inden for proletariatet to klasser, der omtrent svarer til husslaver og markslaver i det feudale Syden.

 

Markslaverne, der henslæber deres liv på fabrikkerne, kan gennem UDDANNELSE blive husslaver og som de økonomiske magthaveres tjenere, alfonser og propagandister blive belønnet med villa på Strandvejen og to biler i garagen. For de proletarer, der er afskåret fra at tage en uddannelse, er der så PERSONLIG UDVIKLING, og for de meget ubegavede MOTION.

 

Ingen af disse to klasser har nogen politisk magt. Tilsvarende skal FOLKESTYRE ses som et forsøg på at gøre den økonomiske magt usynlig ved hjælp af et etpartisystem.

 

Befolkningen sætter deres kryds i overensstemmelse med de kapitalejede mediers propaganda i form af DEBAT, hvortil intet afvigende synspunkt får adgang, og subteksten er det, der ikke debatteres. Debatten om ligeløn for mænd og kvinder eliminerer således debatten om ligeløn for den kvindelige kontorchef og rengøringskonen.

 

Jeg var i syv år medlem af en kult, DAGBLADET ARBEJDEREN, hvis to vigtigste dogmer er DET BEVIDSTE OG SOLIDARISKE PROLETARIAT og DEN KOMMENDE FOLKELIGE REJSNING. Det betyder ingenting for disse troende, at stadig flere proletarer stemmer på højrepartier, der lover dem højere smør på brødet, mere end naturkatastrofer og hungersnød får den kristne til at tvivle på den Gode Gud – som abonnenter på den borgerlige treenighed er de den påståede klassefjendes mest loyale støtter. 

 

Se også artiklen ENW I TWITTERFORMAT under Diverse.

circles-670557_1280.jpg


⊕ BESTILLING

Du kan bestille de titler, vi har på lager, via vores bestillingsformular.

 

Bestillingsformularen ligger under menupunktet "Bestilling" i den vandrette menubjælke.

 

bogrygge-lagertitler-tilskaaret2.jpg

 

Se en samlet oversigt over de titler, forlaget har på lager, under "Udgivelser".

⊕ OM FORLAGET

FORLAGET
ERWIN NEUTZSKY-WULFF

 

I 2010 gik mit forlag gennem tredive år, Borgen, ned, og det var ikke nogen enkeltstående begivenhed. Det var det sidste træ i skoven, der faldt, som Information dengang skrev.

 

Det betød så, at JACK THE RIPPER udkom på Ole Sohns Forlag, som min skattede redaktør var flyttet til. Den solgte da også i et par oplag.

 

På det tidspunkt havde jeg imidlertid allerede udgivet BIBELEN på eget forlag. Jeg havde ikke engang ventet på de 150.000 fra Kulturministeriet, som ellers har været en fast indkomst.

 

Tiderne har forandret sig. Ud fra en vurdering af den økonomiske situation har man besluttet, at litteraturen er en af de ting, der må falde, hvis den ikke kan stå.

 

Og det har den aldrig kunnet. Den har udelukkende overlevet i kraft af de faste bogprisers beskyttelsestold og ved, at man har holdt forfatterne i live ved arbejdslegaternes kunstige åndedræt.

 

Naturligvis vil kioskforlag som Gyldendal fortsat blive holdt i et jerngreb af deres aktionærer, og dagbladene fortsætte med at skrive pænt om deres annoncører, men skilsmissen mellem litteraturen og bogbranchen er endelig. Hvad sker der så?

 

Der sker det, at de forfattere, der har et publikum, udgiver sig selv. Det er ikke så slemt, som det lyder – BIBELEN indbragte mig en kvart million, nok til, at jeg kunne købe mig ro til at skrive den næste, og så fremdeles.

 

Erwin Neutzsky-Wulff

⊕ NYT PÅ SIDEN!

03-04-24

April-tilbud - se forsiden!

27-03-24

Påsketema på Facebook.

 

⊕ UDGIVELSER

INDEKS TIL GRIMOIRE (2023)

GRIMOIRE (2022)

HORROR 2 (2021)

HISTORIER (2021)

Af Christian Birchs efterladte papirer (2020)

ADFÆRD (2019)

LIV (2019)

MØDE (2018)

TEORIEN OM ALTING (2017)

DRØM (2016)

HITLER (2015)

RELIGION (2015)

ROMAN (2014)

HORROR (2013) 

DANMARK (2012)

BIBELEN (2011)

9999 (2010)

HJERNEN (2006)

DET OVERNATURLIGE (2004)

RUM (2001)

 

⊕ INFOMAIL

Vi sender en mail rundt, når der er nyt om enten nye udgivelser eller arrangementer som foredrag, oplæsning o.lign.

 

Hvis du gerne vil på listen over læsere, der får sådanne lejlighedsvise nyheder, kan du sende en mail til os på: kontakt@enwforlag.dk.