FORORD TIL INDEKSET TIL "TEORIEN OM ALTING"
29-10-2017 af Erwin Neutzsky-Wulff

TEORIEN OM ALTING fungerer som supplement til RELIGION, hvorfor vi har bestræbt os på, at indekset, hvad angår opslagsord og opbygning, ligger så tæt op ad RELIGION som muligt.

 

TEORIEN OM ALTING favner imidlertid bredere end RELIGION emnemæssigt, fordi bogen tager udgangspunkt i de forskellige aspekter af læserens velkendte virkelighed. Gennemgangen omfatter således emner lige fra naturvidenskabens forskellige områder som klassisk og moderne fysik til psykiatri, hallucinogener, historiske emner samt alkymi, magi og ikke mindst poetik.

 

Desuden behandles kendte emner fra RELIGION som jødisk mystik og gnosticisme samt det overnaturlige i moderne tid, i TEORIEN OM ALTING i form af film. Hvad angår jødisk mystik, er gennemgangen koncentreret omkring den historiske baggrund for kabbala samt de forskellige traditioner, dvs. et supplement til den grundige gennemgang i RELIGION.  Med hensyn til gnosticisme, er behandlingen i TEORIEN OM ALTING derimod mere udførlig end i RELIGION, hvorfor dette emne optræder på et højt detaljeniveau i indekset.

 

Bogens emnemæssige bredde betyder, at vi generelt ikke har kunnet gå lige så detaljeret til værks som i RELIGION, hvad angår opslagsord. Ofte vil et emne derfor bedst kunne slås op under et overordnet begreb, og kun de mest nødvendige delbegreber inden for emnet er medtaget som opslagsord.

 

Hertil kommer skønlitterære kapitler og dele, hvor det samme stof fremstilles for læseren med skønlitteraturens virkemidler. De skønlitterære dele af bogen er kun sparsomt indekseret for at tillade læseren at drage sine egne konklusioner.

woodtype-846089_1920.jpg

Nogle større emner vil indeholde flere delbegreber og ikke mindst hovedbetydninger og dermed være fordelt over flere opslagsord. I sådanne tilfælde henvises der under indførslen af hovedbetydningerne til relevante beslægtede begreber.

 

I langt de fleste tilfælde står indførselsordet (eller et lignende begreb) i teksten. Enkelte steder gør det imidlertid ikke – der står måske et beslægtet begreb, eller henvisningen kan være underforstået – hvorfor man her må lede lidt mere i teksten.

 

Ikke alle forekomster af opslagsordet er nødvendigvis medtaget, men kun de steder, hvor der gives ny information eller opklarende gentagelser.

 

Når hele kapitler omhandler fænomenet, er det angivet i indekset med en fortløbende sideangivelse (fx 12-19). Ellers angives et emne, der behandles over flere sider, med f/ff.

 

Indholdet i citater er medtaget, når de omhandler centrale temaer. De citerede teksters ophavsmænd – og i udvalgte tilfælde også titlerne – er medtaget, hvis det giver mening. Ellers indgår de citerede tekster under de emner, de omhandler.

 

Der er ligesom i RELIGION med vilje god plads i indekset. Skriv til, når du opdager dine egne veje mellem de enkelte emner, ikke mindst når du læser de skønlitterære dele.

 

Chresteria

wood-cube-473703_1920.jpg


⊕ BESTILLING

Du kan bestille de titler, vi har på lager, via vores bestillingsformular.

 

Bestillingsformularen ligger under menupunktet "Bestilling" i den vandrette menubjælke.

 

bogrygge-lagertitler-tilskaaret2.jpg

 

Se en samlet oversigt over de titler, forlaget har på lager, under "Udgivelser".

⊕ OM FORLAGET

FORLAGET
ERWIN NEUTZSKY-WULFF

 

I 2010 gik mit forlag gennem tredive år, Borgen, ned, og det var ikke nogen enkeltstående begivenhed. Det var det sidste træ i skoven, der faldt, som Information dengang skrev.

 

Det betød så, at JACK THE RIPPER udkom på Ole Sohns Forlag, som min skattede redaktør var flyttet til. Den solgte da også i et par oplag.

 

På det tidspunkt havde jeg imidlertid allerede udgivet BIBELEN på eget forlag. Jeg havde ikke engang ventet på de 150.000 fra Kulturministeriet, som ellers har været en fast indkomst.

 

Tiderne har forandret sig. Ud fra en vurdering af den økonomiske situation har man besluttet, at litteraturen er en af de ting, der må falde, hvis den ikke kan stå.

 

Og det har den aldrig kunnet. Den har udelukkende overlevet i kraft af de faste bogprisers beskyttelsestold og ved, at man har holdt forfatterne i live ved arbejdslegaternes kunstige åndedræt.

 

Naturligvis vil kioskforlag som Gyldendal fortsat blive holdt i et jerngreb af deres aktionærer, og dagbladene fortsætte med at skrive pænt om deres annoncører, men skilsmissen mellem litteraturen og bogbranchen er endelig. Hvad sker der så?

 

Der sker det, at de forfattere, der har et publikum, udgiver sig selv. Det er ikke så slemt, som det lyder – BIBELEN indbragte mig en kvart million, nok til, at jeg kunne købe mig ro til at skrive den næste, og så fremdeles.

 

Erwin Neutzsky-Wulff

⊕ NYT PÅ SIDEN!

03-04-24

April-tilbud - se forsiden!

27-03-24

Påsketema på Facebook.

 

⊕ UDGIVELSER

INDEKS TIL GRIMOIRE (2023)

GRIMOIRE (2022)

HORROR 2 (2021)

HISTORIER (2021)

Af Christian Birchs efterladte papirer (2020)

ADFÆRD (2019)

LIV (2019)

MØDE (2018)

TEORIEN OM ALTING (2017)

DRØM (2016)

HITLER (2015)

RELIGION (2015)

ROMAN (2014)

HORROR (2013) 

DANMARK (2012)

BIBELEN (2011)

9999 (2010)

HJERNEN (2006)

DET OVERNATURLIGE (2004)

RUM (2001)

 

⊕ INFOMAIL

Vi sender en mail rundt, når der er nyt om enten nye udgivelser eller arrangementer som foredrag, oplæsning o.lign.

 

Hvis du gerne vil på listen over læsere, der får sådanne lejlighedsvise nyheder, kan du sende en mail til os på: kontakt@enwforlag.dk.