NATIONALSOCIALISME
13-04-2015 af Erwin Neutzsky-Wulff

At vi gerne ser nationalsocialismen som en aberration, der begyndte og endte med Hitler, kræver næppe nogen nærmere forklaring. Ikke desto mindre har den dybe rødder i liberalisme og nationalisme.

 

Sit tankegods har den fra den bevægelse, der opstod i det attende århundrede og fik politisk betydning i det nittende. Denne ”oplysningstid” er atter inspireret af ”renæssancen”, hvor italienske bystater så sig selv som de antikke grækeres arvtagere.

 

Dermed kom en dominerede merkantil klasse i et modsætningsforhold til adel og gejstlighed, ”demokrati” til aristokrati og teokrati. Det var ligeledes denne ”tredje stand”, der stod bag den Franske Revolution.

 

Som bekendt skabte liberalismen et nyt proletariat, der var væsentligt dårligere stillet end det feudale. Der krævedes med andre ord nye idealer, der favoriserede den nye herskende klasse, uden at dette blev alt for åbenbart.

 

Et centralt begreb var ”frihed”, hvorved man forstod en ganske hypotetisk social mobilitet. De dygtige og flittige blev belønnet, hvorimod de dovne blev ”sociale tabere”.

 

Her var ”uddannelse” skrabeloddet, der gav sikker gevinst. Det kan vel næppe undre, at et samfund, hvor samtlige borgere opfordres til at forlade deres plads, ikke kan bestå.

 

Hvor bondestanden havde været en integreret del af det feudale samfund, var det nye land- og byproletariat en slaveklasse uden den beskyttelse, en sådan traditionelt nyder. Dermed opstår en klassebevidsthed, som må afledes, og det er her, nationalismen kommer ind.

 

I det nationalsocialistiske evangelium findes der hverken udbyttere eller udbyttede, kun tyskere eller danskere. Denne ”Deutschtum” eller ”danskhed” er en illusion, som liberalismen omhyggeligt skaber.

 

hitler-artikel.jpg

 

Først erstattes latin af nationalsprog. Derefter bliver dansktalende til et dansk ”folk” med en historie, der digtes til lejligheden.

 

At den danske adel talte tysk, og den engelske fransk, går man let hen over eller benytter til yderligere at fremmedgøre ”folket” for de gamle magthavere. Det næste skridt er forestillingen om mere og mindre udviklede kulturer, der graderes efter, i hvor høj grad de manifesterer den liberalistiske ”frihed”, der bliver endemålet for en metafysisk ”historisk udvikling”.

 

Den ariske eller indoeuropæiske sprogstamme bliver til en arisk ”race” i modsætning til den ”semitiske”. Dermed har nationalismen fået et for proletariatet lettere forståeligt etnisk komplement.

 

I krisetider kan denne antisemitisme i form af konspirationsteorier om jødedommens eller Islams magtovertagelse endvidere virke som en effektiv afledningsmanøvre, ligesom nationalismen bliver til militarisme, og styret generelt bliver mere autoritært som beskyttelse mod en ydre og indre fjende. Frygten for at blive mistænkt for at være en sådan fører endvidere til selvcensur, ikke mindst i pressen, så at kun nationalsocialistiske ideer kommer til udtryk.

 

Dette mediebillede bliver da i løbet af kort tid til en uimodsigelig virkelighed for proletariatet og samtidig afløb for alle dets frustrationer i ”spontane” demonstrationer som Krystalnatten. Det muliggør ligeledes en historieforfalskning, hvor der lægges afstand til tidligere mindre vellykkede manifestationer af den grundlæggende ideologi.

 

Tonen i ”debatten” bliver hysterisk og intimiderende, og indlæg, der stiller sig kritiske over for den nationalsocialistiske ideologi, bliver ikke optaget. Der er, som man vil se, intet nyt under solen.


⊕ BESTILLING

Du kan bestille de titler, vi har på lager, via vores bestillingsformular.

 

Bestillingsformularen ligger under menupunktet "Bestilling" i den vandrette menubjælke.

 

bogrygge-lagertitler-tilskaaret2.jpg

 

Se en samlet oversigt over de titler, forlaget har på lager, under "Udgivelser".

⊕ OM FORLAGET

FORLAGET
ERWIN NEUTZSKY-WULFF

 

I 2010 gik mit forlag gennem tredive år, Borgen, ned, og det var ikke nogen enkeltstående begivenhed. Det var det sidste træ i skoven, der faldt, som Information dengang skrev.

 

Det betød så, at JACK THE RIPPER udkom på Ole Sohns Forlag, som min skattede redaktør var flyttet til. Den solgte da også i et par oplag.

 

På det tidspunkt havde jeg imidlertid allerede udgivet BIBELEN på eget forlag. Jeg havde ikke engang ventet på de 150.000 fra Kulturministeriet, som ellers har været en fast indkomst.

 

Tiderne har forandret sig. Ud fra en vurdering af den økonomiske situation har man besluttet, at litteraturen er en af de ting, der må falde, hvis den ikke kan stå.

 

Og det har den aldrig kunnet. Den har udelukkende overlevet i kraft af de faste bogprisers beskyttelsestold og ved, at man har holdt forfatterne i live ved arbejdslegaternes kunstige åndedræt.

 

Naturligvis vil kioskforlag som Gyldendal fortsat blive holdt i et jerngreb af deres aktionærer, og dagbladene fortsætte med at skrive pænt om deres annoncører, men skilsmissen mellem litteraturen og bogbranchen er endelig. Hvad sker der så?

 

Der sker det, at de forfattere, der har et publikum, udgiver sig selv. Det er ikke så slemt, som det lyder – BIBELEN indbragte mig en kvart million, nok til, at jeg kunne købe mig ro til at skrive den næste, og så fremdeles.

 

Erwin Neutzsky-Wulff

⊕ NYT PÅ SIDEN!

26.-27.9.

Mails med info om betaling er sendt ud til alle, som har forudbestilt.

26.8.

"Afgrunden"

21.8.

"I virkeligheden"

20.8.

"Panik på Børsen!"

- "På en regnvejrsdag"

14.8.

Nye artikler under Kommende bog:

"Bøger gør dig klogere"

- "ENW Blues"

9.8.

"Af Christian Birchs efterladte papirer" kan nu forudbestilles!

6.8.

Oplæsning: "Skyggerne", en historie fra bogen "Af Christian Birchs efterladte papirer"

31.7.

Læs mere om "Af Christian Birchs efterladte papirer" under Kommende bog

18.3.

- Oplæsning: "Kaninhøjen"

- Oplæsning: "Alene med bedste"

16.3.

- Oplæsning: "Ingwaz"

- Oplæsning: "Bytte bytte købmand"

 

⊕ UDGIVELSER

ADFÆRD (2019)

LIV (2019)

MØDE (2018)

TEORIEN OM ALTING (2017)

DRØM (2016)

HITLER (2015)

RELIGION (2015)

ROMAN (2014)

HORROR (2013) 

DANMARK (2012)

BIBELEN (2011)

9999 (2010)

MENNESKETS AFVIKLING (2009)

HJERNEN (2006)

DET OVERNATURLIGE (2004)

RUM (2001)

 

⊕ INFOMAIL

Vi sender en mail rundt, når der er nyt om enten nye udgivelser eller arrangementer som foredrag, oplæsning o.lign.

 

Hvis du gerne vil på listen over læsere, der får sådanne lejlighedsvise nyheder, kan du sende en mail til os på: kontakt@enwforlag.dk.

⊕ ERWIN PÅ "DEN FRI"

Hjemmesiden "Den fri" er blevet lukket, og Erwins artikler er ikke længere tilgængelige der.

⊕ FIND OS PÅ FACEBOOK

Besøg Erwins side på Facebook.

 

Klik på pagelinket ovenfor eller søg på "Erwin Neutzsky-Wulff".