DEN ANDEN VERDEN
12-06-2012 af Erwin Neutzsky-Wulff

Der er to verdener. Vi
kender dem som fysisk og psykisk, men dette er blot en primitiv
udgave af tidligere tiders langt større forståelse af, hvordan
verden – eller verdenerne – hænger sammen.


Grundlæggende er der
naturligvis kun én verden, den fysiske. Det er med andre ord en
verden af kategoriserede sanseindtryk, der danner genstande i tid og
rum med de tiloversblevne fænomener som egenskaber.


En væsentlig kategori
er bevidsthed, en bevidsthed, der er bevidst om det, der er bevidst.
Det er en besynderlig krølle på verden, som har voldt filosofferne
mange problemer.


Hvor kommer den fra?
Mennesket må umiddelbart kategoriseres som en fysisk genstand i en
fysisk verden, som det står i et kausalt forhold til.


Selv det stærkeste
mikroskop vil lige så lidt som hos andre dyrearter afsløre nogen
sjæl, bevidsthed eller vilje. Hvad er det da, der er så specielt
ved mennesket?


Det indlysende svar er,
at det har en større hjerne. Hjernen er som bekendt en udposning på
nervesystemet, hvis formål er dobbelt.


Dels har den til opgave
at modtage og behandle sanseindtryk ud fra tidligere, dels at
koordinere en mere sofistikeret respons på disse, end det autonome
nervesystem er i stand til. Den leverer med andre ord en art kort.


Dette kort behøver
ikke at have noget at gøre med andre kort, dette behov opstår
først, da en klimaforandring kræver samarbejde for overlevelse.
Dette har umiddelbart to virkninger.


For det første kommer
kategorierne, som kan deles, til at dominere over sanseindtrykkene,
som ikke kan, resulterende i en fælles verden. Men ligesom verden er
samarbejdspartneren også nødt til at bevare sin identitet.Dette forudsætter
igen, at de motoriske impulser, som allerede er koordineret i
adfærdsmønstre, yderligere integreres som et individs adfærd.
Denne adfærd er endvidere nødt til at være forudsigelig, hvilket
fører til forestillingen om en vilje.


At en sådan vilje er
illusorisk, kræver det ikke mange overvejelser at konstatere. Det
kausale princip, forestillingen om en mystisk kraft underliggende
invarianser, hører til i den fysiske verden.


Bevidsthed er en
tolkning, ikke noget, vi kan komme på glas, og kan derfor heller
ikke forårsage noget. Ikke desto mindre er det altså sådan, den
sociale hjerne fortolker verden, et ”jeg”, der erfarer og
påvirker verden.


Samtidig er det
imidlertid klart for den, at såvel sansning som handling er udtryk
for organismens behov. Disse behov står altså bag og uden for
verden, hvilket bringer ”os” i den paradoksale situation, at det,
der er allersværest at konceptualisere, også er det vigtigste.


Hvis ”vore”
forestillinger og handlinger ikke er i overensstemmelse med
organismens behov, dør den og dermed både vi og verden. DANMARK er
historien om, hvordan danskerne gennem tiderne har forsøgt at få et
godt forhold til den ”anden” verden, som naturligvis i og med, at
den i langt ringere grad er determineret af en fælles symbolverden,
er den fysiske verden. Det er historien om, hvordan en pseudoreligion
sydfra ødelagde dette forhold, og hvordan det lykkedes danskerne at
genoprette det i det toogtyvende århundrede efter den kendte verdens
undergang i det enogtyvende.


⊕ BESTILLING

Du kan bestille de titler, vi har på lager, via vores bestillingsformular.

 

Bestillingsformularen ligger under menupunktet "Bestilling" i den vandrette menubjælke.

 

bogrygge-lagertitler-tilskaaret2.jpg

 

Se en samlet oversigt over de titler, forlaget har på lager, under "Udgivelser".

⊕ OM FORLAGET

FORLAGET
ERWIN NEUTZSKY-WULFF

 

I 2010 gik mit forlag gennem tredive år, Borgen, ned, og det var ikke nogen enkeltstående begivenhed. Det var det sidste træ i skoven, der faldt, som Information dengang skrev.

 

Det betød så, at JACK THE RIPPER udkom på Ole Sohns Forlag, som min skattede redaktør var flyttet til. Den solgte da også i et par oplag.

 

På det tidspunkt havde jeg imidlertid allerede udgivet BIBELEN på eget forlag. Jeg havde ikke engang ventet på de 150.000 fra Kulturministeriet, som ellers har været en fast indkomst.

 

Tiderne har forandret sig. Ud fra en vurdering af den økonomiske situation har man besluttet, at litteraturen er en af de ting, der må falde, hvis den ikke kan stå.

 

Og det har den aldrig kunnet. Den har udelukkende overlevet i kraft af de faste bogprisers beskyttelsestold og ved, at man har holdt forfatterne i live ved arbejdslegaternes kunstige åndedræt.

 

Naturligvis vil kioskforlag som Gyldendal fortsat blive holdt i et jerngreb af deres aktionærer, og dagbladene fortsætte med at skrive pænt om deres annoncører, men skilsmissen mellem litteraturen og bogbranchen er endelig. Hvad sker der så?

 

Der sker det, at de forfattere, der har et publikum, udgiver sig selv. Det er ikke så slemt, som det lyder – BIBELEN indbragte mig en kvart million, nok til, at jeg kunne købe mig ro til at skrive den næste, og så fremdeles.

 

Erwin Neutzsky-Wulff

⊕ NYT PÅ SIDEN!

26.8.

"Afgrunden"

21.8.

"I virkeligheden"

20.8.

"Panik på Børsen!"

- "På en regnvejrsdag"

14.8.

Nye artikler under Kommende bog:

"Bøger gør dig klogere"

- "ENW Blues"

9.8.

"Af Christian Birchs efterladte papirer" kan nu forudbestilles!

6.8.

Oplæsning: "Skyggerne", en historie fra bogen "Af Christian Birchs efterladte papirer"

31.7.

Læs mere om "Af Christian Birchs efterladte papirer" under Kommende bog

18.3.

- Oplæsning: "Kaninhøjen"

- Oplæsning: "Alene med bedste"

16.3.

- Oplæsning: "Ingwaz"

- Oplæsning: "Bytte bytte købmand"

 

⊕ UDGIVELSER

ADFÆRD (2019)

LIV (2019)

MØDE (2018)

TEORIEN OM ALTING (2017)

DRØM (2016)

HITLER (2015)

RELIGION (2015)

ROMAN (2014)

HORROR (2013) 

DANMARK (2012)

BIBELEN (2011)

9999 (2010)

MENNESKETS AFVIKLING (2009)

HJERNEN (2006)

DET OVERNATURLIGE (2004)

RUM (2001)

 

⊕ INFOMAIL

Vi sender en mail rundt, når der er nyt om enten nye udgivelser eller arrangementer som foredrag, oplæsning o.lign.

 

Hvis du gerne vil på listen over læsere, der får sådanne lejlighedsvise nyheder, kan du sende en mail til os på: kontakt@enwforlag.dk.

⊕ ERWIN PÅ "DEN FRI"

Hjemmesiden "Den fri" er blevet lukket, og Erwins artikler er ikke længere tilgængelige der.

⊕ FIND OS PÅ FACEBOOK

Besøg Erwins side på Facebook.

 

Klik på pagelinket ovenfor eller søg på "Erwin Neutzsky-Wulff".